Delhi Legislative Assembly

Delhi Legislative Assembly

Composition Of House Committees 1997-1998

 

I      BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

1.            Hon’ble Speaker    -     Chairman

2.            Sh. Rajendra Gupta 

3.            Sh. Devendra Singh

4.            Sh. Ram Bhaj

5.            Sh. Gauri Shankar Bhardwaj

6.            Sh. Mahindar Singh Saathi

7.            Sh. Shoaib Iqbal

 

II    RULES COMMITTEE

1.            Hon’ble Speaker    -     Chairman

2.            Sh. Fateh Singh, Hon'ble Deputy Speaker

3.            Sh. Rajinder Gupta, Minister of Law & Justice

4.            Sh. Bodh Raj

5.            Sh. Satish Chandra Khandelwal

6.            Sh. Jag Pravesh Chandra

7.            Sh. Suraj Prasad Paliwal

 

III    GENERAL PURPOSES COMMITTEE

1.            Hon’ble Speaker   -     Chairman

2.            Sh. Ram Bhaj

3.            Sh. Brahm Singh Tanwar

4.            Prof. P.K.Chandla

5.            Sh. Satish Chandra Khandelwal

6.            Ch. Prem Singh

7.            Sh. Raj Kumar Chauhan

 

IV     COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS’ BILL & RESOLUTION

1.            Hon’ble Speaker   -  Chairman                                                                          

2.            Sh. Vasdev Kaptan

3.            Sh. Darshan Kumar Bahl

4.            Sh. Ram Pal 

5.            Sh. Jag Pravesh Chandra

6.            Dr. A.K.Walia

7.            Sh. Suraj Prasad Paliwal

 

LIBRARY COMMITTEE

1.            Hon'ble Speaker    -     Chairman

2.            Sh. Sat Prakash Rana

3.            Sh. Puran Chand Yogi

4.            Sh. Jai Prakash Yadav

5.            Sh. Sahab Singh Chauhan

6.            Smt. Krishana Tirath

7.            Sh. Ram Pal

 

VI        QUESTION AND REFERENCE COMMITTEE

1.            Hon'ble Deputy Speaker     -     Chairman

2.            Sh. Vinod Kumar Sharma

3.            Sh. Karan Singh Tanwar

4.            Sh. Murari Singh Panwar

5.            Sh. Jai Kishan

6.            Sh. Haroon Yusuf

7.            Sh. Jitendra Kumar "Kalu Bhaiya"

 

VII         COMMITTEE ON PRIVILEGES

 

1.           Hon'ble Deputy Speaker  -     Chairman

2.           Sh. Rajendra Gupta, Minister Law & Justice

3.            Sh. Alok Kumar

4.            Sh. Sahab Singh Chauhan

5.            Sh. Rajendra Gupta (Timar Pur)

6.            Smt. Tajdar Babar

7.            Sh. Ajay Maken

 

VIII   COMMITTEE ON GOVT. ASSURANCES

1.            Sh. Deep Chand Bandhu  -     Chairman

2.            Prof. P K Chandla

3.            Sh. Mewa Ram Arya

4.            Sh. Alok Kumar

5.            Sh Ram Niwas Goyal

6.            Sh  Jai Bhagwan

7.            Sh. Mukesh Sharma

 

IX       COMMITTEE ON PETITIONs

1.            Sh. Madan Lal Gaba   -     Chairman

2.            Sh  Devendra Singh

3.            Sh. Dharam Deo Solanki

4.            Sh. Hari Kishan

5.            Sh. Murari Singh Panwar

6.            Dr. A.K.Walia

7.            Sh. Parvez Hashmi

 

X.      COMMITTEE ON DELEGATED LEGISLATION

1.            Sh. O.P.Babber  -     Chairman

2.            Sh. Kirti Azad

3.            Sh. Jagdish Lal Batra

4.            Sh. Balbir Singh

5.            Sh. Moti Lal Sodhi

6.            Sh. Ajay Maken

7.            Sh. Brahm Pal

 

XI        COMMITTEE ON WELFARE OF SC/ST

 

1.           Sh. Moti Lal Sodhi  -     Chairman                    

2.           Sh.  Chand Ram

3.           Sh. Inder Raj Singh

4.           Sh. Balbir Singh

5.           Sh. Swaroop Chand Rajan

6.           Sh. Raj Kumar Chauhan

7.           Ch. Mateen Ahmed

 

XII    COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

1.          Sh. Jai Bhagwan  -     Chairman

2.          Sh.  Naresh Gaur

3.          Sh.  Jeet Ram Solanki

4.          Sh. Hari Kishan

5.          Sh. Gyan Chand

6.          Sh. Tek Chand Sharma

7.          Sh. Shish Pal

 

 

 

                                                                                                                    SECRETARY